Obchody Święta Niepodległości w Przytkowicach

Obchody Święta Niepodległości w Przytkowicach

BÓG – HONOR – OJCZYZNA

Obchody Święta Niepodległości w Przytkowicach

W 2019 r. obchody Święta Niepodległości były w całej Polsce niezwykle uroczyste, przypadła bowiem 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po latach zaborów. Także społeczność Przytkowic postanowiła uroczyście przeżyć tę rocznicę. Przygotowania rozpoczęto ponad rok wcześniej. Pierwszym wydarzeniem obchodów była wystawa poświęcona historii Przytkowic.

Kulminacja obchodów miała miejsce 11 listopada w godzinach popołudniowych. O godz. 15 w kościele parafialnym odprawiona została Msza święta w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej ks. proboszcz Leszek Filipek, a towarzyszył rodak ks. Zbigniew Sala. Obecne były poczty sztandarowe szkoły, rzemiosła, związku łowieckiego i strażaków, zespół „Sami Swoi”, harcerze i strażacy. Śpiewała schola dorosłych i grała orkiestra strażacka. Liturgia rozpoczęła się odśpiewaniem „Bogurodzicy”. W kazaniu ks. proboszcz wskazał na dwa tematy uroczystości: rocznicę niepodległości oraz ukończenie urządzania placu starego kościoła. Na tym placu pamiątką kościoła będzie krzyż, a pamiątką obchodzonej rocznicy pomnik. Nawiązując do odczytanej ewangelii o ubogiej wdowie kaznodzieja podkreślił znaczenie poczucia więzi z narodem i jego historią, potrzebę gotowości do dawania daru dla ojczyzny, a także zawierzanie jej losów Bożej Opatrzności. Wskazaniem dla przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń są słowa umieszczone na pomniku: Bóg – honor – ojczyzna. Po Komunii świętej odśpiewano dziękczynny hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”, a na koniec Mszy „Boże, coś Polskę”.

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail”]

Po zakończeniu Mszy świętej na drodze uformował się pochód: orkiestra, poczty, formacje mundurowe, pozostali uczestnicy uroczystości. Pochód wyruszył w stronę pobliskiego placu starego kościoła. Tam odbyła się druga część uroczystości, prowadzona przez p. Iwonę Kondelę. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie zabrał głos sołtys p. Kazimierz Targosz. Przypomniał historię miejsca – w drewnianym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej dawniej tu stojącym toczył się życie religijne wielu pokoleń przytkowian. Po przemówieniu ks. proboszcz poświęcił krzyż upamiętniający kościół. Z kolei grupa dzieci symbolicznie odsłoniła pomnik upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości. Następnie delegacje Rady Duszpasterskiej, Rady Sołeckiej, szkoły, „Samych Swoich” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej złożyły wiązanki kwiatów pod krzyżem i pod pomnikiem. Na tym zakończyła się ta część obchodów, a uczestnicy ponownie uformowali się w pochód, w którym wyruszyli do szkoły.

[ngg src=”galleries” ids=”9″ display=”basic_thumbnail”]

W szkole na sali gimnastycznej miała miejsce trzecia część uroczystości – okolicznościowa wieczornica. Na jej program złożyły się poezja recytowana przez uczniów, prezentacje multimedialne, pieśni śpiewane przez scholę dziecięcą, zespół „Sami Swoi” i grane przez orkiestrę strażacką, oraz piosenka o niepodległości wykonana przez zespół muzyczny. W przeżywaniu wieczornicy bardzo pomogło nagłośnienie i oświetlenie przygotowane przez wikariusza ks. Jarosława ze współpracownikami. Na koniec zabrali głos p. dyrektor Urszula Wilczyńska i p. sołtys. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za obecność i podkreśliła, jak piękne obchody zostały przygotowane.  Pan sołtys podziękował tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Zachęcił także do zabrania biuletyny przedstawiającego historię Przytkowic.

[ngg src=”galleries” ids=”10″ display=”basic_thumbnail”]

Ostatnim elementem obchodów było przedstawienie „Wesele” przygotowane przez nauczycieli i absolwentów przytkowskiej szkoły wraz z zespołem „Sami Swoi”.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było wielkim wydarzeniem. Można z dumą powiedzieć, że Przytkowice godnie obeszły rocznicę tego wydarzenia. Trwałą pamiątką będzie plac starego kościoła z krzyżem i pomnikiem.