Projekty historyczne

Na stulecie niepodległości zrealizowano kilka projektów: rewitalizacja placu starego kościoła z postawieniem krzyża i pomnika, wystawa, strona internetowa, wieczornica.