Lata 1970-1988

Lata 70-te i 80-te

Przełom lat 60-tych i 70-tych przyniósł wzrost zamożności mieszkańców; we wsi pojawiły się pierwsze samochody oraz telewizory, dzięki którym mieszkańcy mogli oglądać ważne wydarzenia światowe, np. lądowanie na Księżycu czy igrzyska olimpijskie. Kolejne lata przyniosły rozwój rzemiosła – powstawały warsztaty szewskie, cholewkarskie i stolarskie. Zniknęły – do tej pory prowadzone przez nielicznych rzemieślników – zakłady rymarskie, kołodziejskie i kowalskie. Dużą część gruntów rolnych przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Orzeł”, która miała siedzibę na terenie dawnego dworu i działała w latach 1977-1994. Rozpoczęło się odchodzenie od rolnictwa, choć w roku 1978 było we wsi jeszcze: 50 koni, 650 krów i 580 sztuk trzody chlewnej.

Remiza OSP w stanie surowym, 1972 r.

W latach 70-tych w krajobraz Przytkowic na stałe wpisały się: kaplica cmentarna i remiza OSP.  W 1970 roku utworzono Ludowy Zespół Sportowy, który od roku 1976 miał do dyspozycji boisko sportowe przy Dworze.Opieka zdrowotna stała się bardziej dostępna – w 1972 roku uruchomiono Wiejski Ośrodek Zdrowia. Od roku 1973 przez 20 lat działało w Przytkowicach przedszkole, które mieściło się w domach prywatnych, kolejno u państwa: Janickich, Drwalów i Wąsaków.

Msza święta prymicyjna ks. Stanisława Janickiego

Znaczące wydarzenia w życiu parafialnym w latach 70-tych poprzedzone zostały szczególnym nawiedzeniem parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej w 1968 roku. Nawiedzenie to było symboliczne – w miejsce zatrzymanego przez władze obrazu do kolejnych parafii wędrowała świeca. W 1971 roku święcenia kapłańskie otrzymał mieszkaniec Przytkowic ks. Stanisław Janicki, a w 1978 roku zmarł długoletni proboszcz ks. Stefan Stopka i jego następca ks. Kacper Puchalski. Posługę w parafii rozpoczął ks. Marian Wolak, który był proboszczem do 2006 roku. Z jego inicjatywy rozpoczął działalność ruch oazowy i powstała schola parafialna, która pierwszy raz uświetniła uroczystości kościelne w Wielki Czwartek 1979 roku.

Stan techniczny budynku szkolnego, który służył uczniom od początku XX wieku, pogarszał się. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Wieloletnie starania powstałego w 1984 roku Społecznego Komitetu Budowy Szkoły uwieńczone zostały wmurowaniem kamienia węgielnego w 1988 roku i rozpoczęciem budowy nowej szkoły.

Mimo ciężkich czasów, trudności w zaopatrzeniu w najpotrzebniejsze artykuły – żywność i obuwie w latach 80-tych kupowało się na kartki – dbano o podtrzymywanie tradycji i kultywowanie ludowych obrzędów. W 1982 roku reaktywowano Orkiestrę Dętą. W 1984 roku powstał zespół regionalny Sami Swoi, który do dziś uświetnia swoimi występami różne uroczystości na terenie nie tylko Przytkowic, ale także gminy i powiatu, bierze udział w konkursach i przeglądach folklorystycznych, jest częścią krakowskiego Teatru Regionalnego i przypomina ludziom to, jak kiedyś żyło się na wsi.

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail”]