Lata 1920-1945

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości Przytkowice zachowały charakter typowej wsi galicyjskiej – panowała w nich bieda, choroby, występowała duża umieralność. Wielodzietne rodziny utrzymywały się głównie z pracy na roli, pracowano „na pańskim”, czyli w dworskim majątku, który w 1923 roku nabyła rodzina Ocetkiewiczów. Część mieszkańców wyjeżdżała „za chlebem” za granicę albo w inne rejony Polski. W 1927 roku oddano do użytku przystanek kolejowy Przytkowice. We wsi założono Spółdzielnię Mleczarską, która działała od 1928 do 2005 roku. Szkołę przemianowano na 6-klasową Szkołę Powszechną (1925r.) Dzieci, z powodu biedy (brak odzieży, obuwia), uczęszczały do szkoły mało systematycznie, a ponieważ brakowało również nauczycieli, nauka przez pewien czas odbywała się co drugi dzień. W latach 30-tych otwarto świetlicę, w której odbywały się pogadanki, nauka gry na instrumentach, przedstawienia. W 1937 roku dzieci wysłuchały po raz pierwszy audycji radiowej. Doniosłym wydarzeniem w życiu przytkowickiej parafii była wizytacja arcybiskupa Sapiehy w maju 1939 roku.

Żołnierz niemiecki w Przytkowicach

Lata II wojny światowej

Lata okupacji hitlerowskiej były dla naszej wsi bardzo trudne i niespokojne. Najcięższy był rok 1942; z powodu nieurodzaju i wysokich kontyngentów panował głód. Mieszkańcy współpracowali z partyzantami, co wywoływało represje ze strony okupanta. Dzwony kościelne zostały przez wroga zabrane do przetopienia. W okresie wycofywania się okupanta na zachód, przez pewien czas dzieci uczyły się w plebańskich stodołach, gdyż szkołę zajęli Niemcy, urządzając w niej szpital polowy. W styczniu 1945 roku przez Przytkowice przeszła linia frontu. Spłonęło kilka domów i stodół, ucierpiał kościół, z którego  podczas walk strącona została wieża. Spaliła się plebania, a z nią księgi parafialne. Rodziny opłakiwały poległych krewnych. Wyzwolenie Przytkowic z rąk okupanta upamiętniono sadząc (nieistniejące już dziś) Drzewo Wolności na Dole przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do: Skawiny, Kalwarii Zebrzydowskiej i Paszkówki.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail”]